بازیابی بلیت


روش اول - بازیابی کل فاکتوردر صورتی که ایمیل فاکتور را وارد کنید اولویت ارسال تاییدیه با ایمیل می باشد

روش دوم - بازیابی تمامی فاکتورهای قبلیدر صورتی که ایمیل فاکتور را وارد کنید اولویت ارسال تاییدیه با ایمیل می باشد

روش سوم

در نهایت شما می توانید برای حل مشکل با ایمیل support@zbelit.com در تماس باشید.
دقت داشته باشید برای پیگیری درخواست ایمیل و شماره موبایلی که با آن اقدام به تهیه بلیت کرده اید لازم است