جزییات رویداد

کنسرت اصفهان سیروان خسروی

  • اصفهان - سالن همايشهای سيتی سنتر
برای این رویداد نمی توانید از اعتبار کاربری استفاده کنید
تاریخعملیات

چهارشنبه, 15 فررودين ماه 1397 - 18:00

تمام شد

چهارشنبه, 15 فررودين ماه 1397 - 21:00

تمام شد
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.