جزییات رویداد

کنسرت آبادان سیروان خسروی

  • آبادان - سینما نفت آبادان
برای این رویداد نمی توانید از اعتبار کاربری استفاده کنید
تاریخعملیات

يکشنبه, 20 اسفند ماه 1396 - 18:30

تمام شد

يکشنبه, 20 اسفند ماه 1396 - 21:30

تمام شد
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.