کنسرت شیراز سیروان خسروی
شیراز - سالن حافظ
کنسرت شیراز سیروان خسروی

انتخاب سانس

تمام شد

دوشنبه, 5 اسفند 1398 - 18:00

تمام شد

دوشنبه, 5 اسفند 1398 - 21:00

تمام شد

سه‏ شنبه, 6 اسفند 1398 - 18:00

تمام شد

سه‏ شنبه, 6 اسفند 1398 - 21:00

محل اجرا

 آدرس: شیراز - مجموعه فرهنگی هنری حافظ