کنسرت ساری سیروان خسروی
ساری - سینما سپهر ساری
کنسرت ساری سیروان خسروی

انتخاب سانس

جمعه, 22 آذر 1398 - 18:30

جمعه, 22 آذر 1398 - 21:30

محل اجرا

 آدرس: ساری - بلوار آزادی - بعد از عمارت شهرداری - ابتدای خیابان ورزش - سالن سینما سپهر