بازیابی حساب کاربری


برای بازیابی اکانت کاربری خود از یکی از دو روش زیر استفاده نمایید

بازیابی با موبایل


شماره موبایل باید 11 کارکتر و لاتین باشد.

بازیابی با ایمیل